De 8 eigenschappen van persoonlijk leiderschap (deel 2)

159 Flares 159 Flares ×

Stephen Covey over de 8 eigenschappen van effectief leiderschap

In zijn bestseller The Seven Habits of Highly Effective People (in het Nederlands gepubliceerd onder de titel de zeven eigenschappen van effectief leiderschap) concludeert Stephen Covey dat ’s werelds meest succesvolle leiders er een zevental universele eigenschappen of gewoonten op na houden die ten grondslag liggen aan hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf kan ontwikkelen.

In het eerste deel van dit tweeluik over Stepen Covey’s eigenschappen van persoonlijk leiderschap kwamen de eigenschappen ‘proactiviteit’, ‘beginnen met het einde voor ogen’, ‘prioriteiten stellen’ en ‘denken in termen van win-win’ aan de orde. In dit tweede deel ga ik verder in op de laatste vier eigenschappen van succesvol leiderschap.

 


 

5. Leiders stellen andermans belangen centraal; ze proberen eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden

De vijfde eigenschap van succesvol leiderschap gaat over de kunst van het centraal stellen van andermans belangen. Wanneer het gaat over het beïnvloeden en overtuigen van anderen, hebben we de neiging om ons te focussen op het geven van uiteenlopende argumenten voor onze ideeën en standpunten. Veel te vaak vergeten we om eerst goed naar de ander te luisteren, terwijl luisteren juist één van de basiseigenschappen van een leider is. Het onvermogen om met inlevingsvermogen naar een ander te luisteren kan succesvol leiderschap in de weg staan.

Succesvolle leiders onderkennen het belang van overtuigend spreken en presenteren wel degelijk, maar realiseren zich tegelijkertijd dat deze vaardigheden zijn gefundeerd op het zorgvuldig luisteren naar anderen. Echte leiders zijn in de eerste plaats in staat om iemands probleemstelling te definiëren en samen te vatten. Ze weten immers dat om houdingen, ideeën en standpunten van een ander te kunnen beïnvloeden, het noodzakelijk is om deze eerst werkelijk te begrijpen. Concentreer je dus eerst op het begrijpen van de ander en stop dan pas energie in het begrepen worden. Wanneer de ander opmerkt dat je oprecht meeleeft met zijn probleem, zal hij jouw advies eerder ter harte nemen. Mensen die elkaar écht begrijpen zijn vele malen creatiever in het oplossen van gezamenlijke problemen.

 ….

….

6. Leiders maken gebruik van het synergetische effect van samenwerking

Synergie is de belangrijkste van de acht eigenschappen van succesvol leiderschap. Alle hiervoor beschreven eigenschappen moet je volgens Covey eerst bezitten om deze zesde eigenschap te kunnen ontwikkelen. Synergie heeft alles te maken met het respecteren en waarderen van elkaars verschillen en het zoeken naar oplossingen die recht doen aan ieders wensen en behoeften. Synergie betekent in feite dat het geheel groter is dan de som der delen. Hiermee wordt bedoeld dat het effect van een (positieve) samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.

Sommige mensen zijn ware control freaks; ze menen dat bepaalde zaken beter en efficiënter gebeuren als ze het zelf doen of als ze zelf de controle hebben. Zelden zullen ze verantwoordelijkheden aan een ander toevertrouwen. Aan de andere kant zijn er mensen die dingen het liefste aan anderen overlaten en van iedere gelegenheid gebruik maken om hun verantwoordelijkheden op anderen af te schuiven. Volgens Steven Covey zijn dit soort mensen geen ware leiders. Echte leiders zijn zich namelijk bewust van de grote waarde van synergie. Ze zijn voortdurend op zoek naar wat Covey het ‘derde alternatief’ noemt, door stil te staan bij de vraag hoe twee afzonderlijke ideeën, standpunten of opvattingen kunnen worden verenigd tot iets dat beter is dan de afzonderlijke ideeën, standpunten of opvattingen.

….

 

 

 

7. Leiders houden de zaag scherp; ze verbeteren en vernieuwen zichzelf voortdurend

De zevende eigenschap van succesvol leiderschap focust zich op het voortdurend onderhouden van onze fysieke, spirituele, mentale en emotionele / sociale gesteldheid. Door de waan van alledag hebben veel mensen de neiging om deze belangrijke zaken uit het oog te verliezen, wat op termijn vaak ten koste gaat van hun gezondheid en hiermee van hun productiviteit.

Covey concludeerde dat leiders die op de lange termijn succes hebben, deze vier dimensies op een gebalanceerde manier voortdurend onderhouden. Ze hebben er een gewoonte van gemaakt om gezond en gebalanceerd te eten, regelmatig te sporten en te zorgen voor voldoende rust en ontspanning (fysieke dimensie). Ze voorzien zichzelf bovendien van uiteenlopende bronnen van inspiratie; dit kan voor de een religie zijn en voor de ander literatuur of muziek (spirituele dimensie). Daarnaast blijven zij zich voortdurend mentaal ontwikkelen door het opdoen van nieuwe kennis en het leren van nieuwe vaardigheden (mentale dimensie). Tot slot blijven zij zich ontwikkelen op sociaal gebied, door steeds opnieuw lering te trekken uit de dagelijkse interactie met andere mensen (emotionele / sociale dimensie).

….

….

8. Leiders inspireren anderen hun potentie ten volle te benutten

Vijftien jaar na de publicatie van zijn bestseller The Seven Habits of Highly Effective People besloot Stephen Covey in 2004 om zijn beruchte lijst met eigenschappen van succesvol leiderschap aan te vullen. In zijn boek The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness stelt Covey dat de zeven eigenschappen als geheel niet langer voldoen in het hedendaagse tijdperk, waarin uitdagingen en complexiteit van een totaal andere orde van grootte zijn.

In essentie gaat de achtste eigenschap over het vinden van je ‘eigen roeping’ en het inspireren van anderen bij het vinden van hun roeping. Volgens Covey bezitten hedendaagse leiders niet alleen de bovenstaande zeven eigenschappen, maar hebben ze tevens een concrete roeping ontdekt en inspireren ze anderen om ook hun roeping te ontdekken. Echte leiders leven vanuit hun volledige potentie en inspireren anderen om hetzelfde te doen.

 

Lees ook: De 8 eigenschappen van persoonlijk leiderschap volgens Covey (deel 1)

 

 

Don’t miss the next byte; sluit je aan als insider!

Als PowerBytez insider lees je nieuwste artikelen altijd als aller eerste. Hierdoor loop je telkens één stap voor op de rest! Ook ding je mee naar gratis e-books en e-courses. Don't miss the next byte!


• je ontvangt nooit meer dan één bericht per week
• je kunt op ieder moment weer uitschrijven
• dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

159 Flares Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 158 Google+ 1 159 Flares ×

Powerbytez nieuwsbrief (1)

Als PowerBytez insider lees je nieuwste artikelen altijd als aller eerste. Hierdoor loop je telkens één stap voor op de rest! Ook ding je mee naar gratis e-books en e-courses. Don't miss the next byte!


• je ontvangt nooit meer dan één bericht per week
• je kunt op ieder moment weer uitschrijven
• dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld

Bewaren

Bewaren

Kennis en inspiratie op een presenteerblaadje in mijn inbox? Waarom niet!