De 8 eigenschappen van persoonlijk leiderschap (deel 1)

134 Flares 134 Flares ×

Stephen Covey over de 8 eigenschappen van effectief leiderschap

Wanneer we het hebben over leiderschap denken we vaak als eerste aan leiding geven aan anderen. Veel zogenaamde ‘leidinggevenden’ staan er onvoldoende bij stil dat een echte leider in de eerste plaats leiding moet kunnen geven aan zichzelf. Succesvolle leiders hebben geleerd om te handelen vanuit hun eigen waarden. Ze richten zich op zaken waar ze invloed op kunnen uitoefenen en bekommeren zich niet om onbeïnvloedbare factoren van buitenaf. Echte leiders zijn proactief, ze stellen prioriteiten, ze nemen het initiatief en ze nemen hun verantwoordelijkheid.  

Als universiteitsprofessor deed Stephen Covey onderzoek naar succesvol leiderschap. Covey bestudeerde de voornaamste succesliteratuur van de afgelopen 200 jaar en merkte op dat de literatuur van de afgelopen anderhalve eeuw zich focust op wat hij de ‘persoonlijkheid ethiek’ noemt. De nadruk wordt gelegd op hoe je overkomt op anderen en hoe je jezelf ten opzichte van anderen het beste kunt gedragen. Succesvol leiderschap wordt in eerste instantie immers afgemeten aan persoonlijke prestatie, vaardigheden, status en imago.

Hoewel veel van deze lessen uiterst waardevol zijn, ontdekte Covey dat de focus van succesliteratuur 150 jaar geleden meer lag op de zogenaamde ‘karakter ethiek’. Indertijd vond men het in de eerste plaats van belang hoe iemand was als persoon. Waarden als oprechtheid, integriteit, betrouwbaarheid, nederigheid en geduld stonden volgens Covey veel hoger in het vaandel dan vandaag de dag het geval is.

 

Succesvolle leiders tonen karakter

Hoewel je met goede communicatieve vaardigheden en een aantal populaire verkoop technieken op korte termijn vaak een heel eind kunt komen, concludeerde Stephen Covey dat je op de lange termijn nooit een succesvol leider zult zijn wanneer je karakter niet is ontwikkeld. In zijn geprezen bestseller The Seven Habits of Highly Effective People (in het Nederlands vertaald naar de zeven eigenschappen van effectief leiderschap) leert Covey hoe je je karakter kunt ontwikkelen door jezelf een zevental universele en tijdloze karaktereigenschappen aan te leren op basis van jouw persoonlijke waarden. Hierdoor ben je in staat om vanuit je karakter effectief leiding te kunnen geven. Eérst aan jezelf en dan pas aan anderen.

Covey’s bestseller is zonder twijfel een van de meest besproken boeken over leiderschap en management aller tijden en ging wereldwijd maar liefst 25 miljoen keer en in 38 talen over de toonbank.  Wanneer je echt interesse hebt in zelfontwikkeling en met name leiderschap is The Seven Habits niet alleen een goede investering, maar wat mij betreft first on your list!

 

 

1. Leiders houden er een proactieve levenshouding op na

De eerste eigenschap van effectief leiderschap is proactiviteit. Volgens Covey is proactiviteit meer dan alleen initiatieven nemen. Het betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag. Veel mensen gaat ervan uit dat de manier waarop men zich gedraagt te wijten is aan hun grootouders; het zit in het DNA en wordt van generatie op generatie overgedragen. “Ik ben nu eenmaal zo!” Volgens anderen is hun gedrag de schuld van hun ouders; je opvoeding vormt immers grotendeels je karakter. “Bij ons thuis ging het altijd zo!” Ook zijn er mensen die voortdurend naar anderen wijzen. Ze geven de schuld aan hun baas, aan hun partner, aan hun belabberde financiële situatie of aan de huidige politiek; iéts of iemand in hun directe omgeving is verantwoordelijk voor hun gedrag.

Reactieve mensen worden sterk beïnvloed door hun omstandigheden en hun sociale omgeving. Mensen met een proactieve levenshouding onderscheiden zich van het gros doordat zij hun gedrag niet laten afhangen van de situatie waarin zij verkeren. Ze zijn zich er terdege van bewust dat ze de vrijheid hebben om te kiezen hoe ze op een situatie reageren en doen dit op basis van hun persoonlijke waarden in plaats van emotionele impulsen. Proactieve mensen bepalen bewust dat ze zich op een bepaalde manier willen gedragen; ongeacht hun opvoeding, het weer, of de situatie waarin ze verkeren. Ze wegen voortdurend af welke reactie het meest gepast of gewenst is en reageren zelden zonder na te denken. Bovendien focussen proactieve mensen zich op dingen waar zij daadwerkelijk invloed op kunnen hebben en bekommeren zij zich niet over zaken waarvan ze weten dat ze er niks aan kunnen veranderen.

 ….

….

2. Leiders zetten zich doelgericht in; ze beginnen met het einde voor ogen

Veel mensen verwarren het begrip ‘effectiviteit’ met ‘activiteit’. Ze werken keihard om hogerop de maatschappelijke ladder te komen, zonder te beseffen dat hun ladder tegen de verkeerde muur staat. Je kunt namelijk zeer actief zijn zonder effectief te zijn; op volle toeren draaien zonder na te denken over de vraag waar je heen wilt. Als je ladder tegen de verkeerde muur staat brengt iedere stap je alleen maar dichter bij de verkeerde bestemming. Beginnen met het einde voor ogen betekent beginnen met een duidelijk beeld van je einddoel. Het houdt in dat je begrijpt waar je nu bent en stappen kunt zetten in de juiste richting.

Beginnen met het einde voor ogen is gebaseerd op het principe dat alles tweemaal wordt geschapen. Als je een huis laat bouwen, laat je het eerst tot in de kleinste details ontwerpen voordat het cement wordt aangemaakt en de eerste bakstenen worden gelegd. Hetzelfde geldt bij het opzetten van een bedrijf, het uitvoeren van een project, het beginnen van een relatie, het opvoeden van een kind, etc. Doelgerichte mensen weten waar ze heen willen. Ze proberen de maatschappelijke ladder niet alleen zo efficiënt mogelijk te beklimmen, maar houden ook voortdurend in de gaten of de ladder tegen de juiste muur staat. Doelgerichte mensen hebben een kraakhelder ontwikkeld beeld van hun bestemming en plaatsen hun dagelijkse acties in de bredere context van hun doelen, gefundeerd op hun waarden.

….

….

 

3. Leiders stellen prioriteiten; ze doen de belangrijkste zaken eerst

Zoals gezegd heeft de tweede eigenschap alles te maken met stilstaan bij wát je wilt bereiken. De derde eigenschap gaat over hóe je dit het beste kunt bereiken, namelijk door prioriteiten te stellen. Veel mensen hebben moeite hun taken te overzien. Ze werken stug hun takenlijst af, zonder zich af te vragen welke taken het meest belangrijk zijn. Hierdoor laten ze de belangrijke zaken de dupe worden van allerlei dagelijkse onbenulligheden.

Succesvolle leiders bezitten de integriteit en zelfdiscipline om prioriteiten te stellen, waardoor ze hun productiviteit weten op te schroeven naar een hoger niveau. Ze focussen zich voortdurend op de meest belangrijke zaken; zowel in hun werk als in hun privéleven. Ze handelen doelgericht en laten zich niet leiden door de waan van de dag.

 ….

….

4. Leiders hebben aandacht voor het gezamenlijk belang; ze denken ‘win-win’

Er zijn van die types die te allen tijde alleen maar aan zichzelf denken. Dit soort mensen stellen hun eigen belangen voorop en bekommeren zich niet zozeer om de wensen en behoeften van anderen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er mensen die zichzelf voortdurend wegcijferen en hun eigen belangen ondergeschikt stellen aan de belangen van anderen. Volgens Stephen Covey zullen beide typen mensen echter nooit succesvolle leiders zijn. Mensen die alleen aan zichzelf denken kunnen op korte termijn weliswaar succes hebben, maar op ten duur zullen ze vooral worden gezien als egoïstisch en arrogant. Aan de andere kant worden mensen die zichzelf voortdurend wegcijferen vaak bestempeld als onbaatzuchtig en sociaal, maar zullen ze op de lange termijn nooit serieus worden genomen.

Stephen Covey concludeerde dat succesvolle leiders er een ‘win-win’ mentaliteit op nahouden; ze zoeken in hun interactie met anderen voortdurend naar wederzijds profijt. Echte leiders zijn ervan overtuigd dat beslissingen en oplossingen voor alle betrokken partijen voordelig moeten zijn. Pas als iedere betrokkene zich gecommitteerd voelt aan een bepaald plan is er sprake van een volledig effectieve en productieve samenwerking.

 .

.

Lees ook:  De 8 eigenschappen van persoonlijk leiderschap volgens Covey (deel 2)

.

 

Don’t miss the next byte; sluit je aan als insider!

Als PowerBytez insider lees je nieuwste artikelen altijd als aller eerste. Hierdoor loop je telkens één stap voor op de rest! Ook ding je mee naar gratis e-books en e-courses. Don't miss the next byte!


• je ontvangt nooit meer dan één bericht per week
• je kunt op ieder moment weer uitschrijven
• dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

134 Flares Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 132 Google+ 2 134 Flares ×

Powerbytez nieuwsbrief (1)

Als PowerBytez insider lees je nieuwste artikelen altijd als aller eerste. Hierdoor loop je telkens één stap voor op de rest! Ook ding je mee naar gratis e-books en e-courses. Don't miss the next byte!


• je ontvangt nooit meer dan één bericht per week
• je kunt op ieder moment weer uitschrijven
• dit formulier wordt vertrouwelijk behandeld

Bewaren

Bewaren

Kennis en inspiratie op een presenteerblaadje in mijn inbox? Waarom niet!